• Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

    Bước 1: Vào menu "New Account" bên trái.

    Bước 2: Làm theo hình gợi ý bên dưới